4 bước vẽ chân dung khách hàng tiềm năng

Ngày nay, chân dung khách hàng tiềm năng được coi là một trong những yếu tố “phải có” trước khi bạn cho ra đời một chiến dịch marketing. Chân dung khách hàng là gì? Được xây dựng từ người mua thực tế ngoài đời, chân dung khách hàng tiềm năng nói với bạn những khách hàng tiềm năng đang nghĩ gì và …