Dịch vụ quảng cáo Google là gì? Tổng quan về Google Adwords

1.1 Quảng cáo Google Adwords là gì? Quảng cáo Google Adwords, còn gọi là hình thức quảng cáo từ khóa. Chúng ta có thể gọi tắt là Adwords. Đây là một trong những hình thức quảng cáo được cung cấp bởi “ông trùm” bộ máy tìm kiếm Google. Quảng cáo Adwords giúp hiển thị quảng …