Dịch vụ quản lý website, forums

Tối ưu SEO ONPAGE
URL thân thiện
Chuẩn cấu trúc HTML, CSS, JS
Chuẩn robot,sitemap
Chuẩn hình ảnh và mô tả

Giao diện website đẹp & hiện đại
Hiển thị tốt trên mọi thiết bị (responsive)
Chuẩn trải nghiệm người dùng
Khả năng tương tác cao
Tăng khả năng chuyển đổi

Tối ưu dung lượng load trang web
Chuẩn GOOGLE PAGESPEED 85/100
Trải nghiệm trang đích vượt trội.
Tốc độ load trang nhanh
Chuyển đổi cuộc gọi, đơn hàng cao.

Quy trình triển khai


Thu thập thông tin và tư vấn

Chọn & chốt mẫu giao diện

Xây dựng website theo yêu cầu đã thống nhất

Hoàn tất & kiểm tra đạt chuẩn Google