Khách Hàng - MINARA CONSULTING

KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA MINARA

(Hơn 300 khách hàng và các dự án đã thực hiện)

CÔNG TY TNHH TMDV COREO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

SAMSUNG VIỆT NAM

TOSHIBA VIỆT NAM

SAKOS VIỆT NAM

TABLET PLAZA