ROI là gì? Ưu và nhược điểm của ROI

"Đam mê của chúng tôi là khám phá những ý tưởng giúp mang lại thành công cho doanh nghiệp.Minara chúng tôi sử dụng đa dạng các công cụ để thấu hiểu mục tiêu kinh doanh, sáng tạo ý tưởng và biến chúng trở thành hiện thực". Tìm hiểu ngay

ROI là viết tắt của Return on Investmenent: Chỉ số doanh thu trên chi phí. ROI thể hiện số tiền mà doanh nghiệp thu về trên đầu mỗi đồng chi phí mà họ bỏ ra. Ví dụ, nếu chỉ số ROI là 5:1 thì mỗi 1 đô doanh nghiệp chi ra sẽ mang lại 5 đô doanh thu.

Thuật ngữ ROI ra đời nhằm mục đích gắn kết hoạt động sinh lời của doanh nghiệp với kinh phí mà họ phải bỏ ra cho các hoạt động kinh doanh. Điều này cũng đúng khi ta đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing. ROI sử dụng hai yếu tố chính để tính toán: Chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra, và số tiền họ thu về từ những hoạt động trên (trong trường hợp này, ta sử dụng yếu tố doanh thu để tính toán).

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về ROI, các khía cạnh liên quan tới thuật ngữ này và cách tối ưu hóa ROI trong marketing.

Đo lường chỉ số ROI trong Marketing

Công thức tính chỉ số ROI

Chỉ số ROI được tính toán khá đơn giản. Bạn có thể sử dụng công thức như sau:

Trong đó: Lợi nhuận ròng (hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế) = Doanh thu dự kiến – Chi phí đầu tư.

* Doanh thu dự kiến: Thông thường, chúng ta có nhiều cách khác nhau để tính toán doanh thu dự kiến một cách chuẩn xác.

Doanh thu dự kiến của bạn có thể bằng tổng số hàng bán được nhân với giá vốn hàng bán. Được kết quả bao nhiêu, bạn lại nhân với phần trăm lợi nhuận kỳ vọng.

* Chi phí đầu tư:  Chính là tất cả các loại chi phí mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh của mình, gồm chi phí mặt bằng, chi phí cho nhân sự, máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, chi phí điện – nước, các loại thuế,…

Ý nghĩa của chỉ số ROI trong Marketing

Nếu chỉ số ROI của doanh nghiệp là dương, có nghĩa tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí, doanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư cho dự án.

Nếu chỉ số ROI âm, đều đó có nghĩa doanh nghiệp đã mất nhiều tiền hơn số mà họ hiện đang thu về. Doanh nghiệp nên cân nhắc thu hẹp quy mô đầu tư, hoặc chuyển sang dự án khác.

roi-la-gi-uu-va-nhuọc-diẻm-của-roi

Ưu nhược điểm khi sử dụng chỉ số ROI trong Marketing

Ưu điểm

Đây là chỉ số có thể tính toán một cách nhanh chóng, sử dụng hai thành tố có thể dễ dàng thu thập từ các số liệu tài chính.

Đo lường chỉ số ROI cũng phương thức hữu hiệu để bạn xác định mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp nhanh chóng so sánh mức độ sinh lợi nhuận của các dự án, từ đó ra quyết định nên (hay không nên) đầu tư vào dự án nào.

Nhược điểm

Việc ra quyết định đầu tư vào một dự án nào đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tham khảo nhiều chỉ số quan trọng khác, như NPV, IRR hay tỷ lệ hoàn vốn (PP). Chỉ số ROI chỉ nên đóng vai trò như một số liệu tham khảo của doanh nghiệp khi ra quyết định đầu tư dự án.

Việc tính toán các loại chi phí như chi phí khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí ban đầu cho các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của các dự án có thể khác nhau. Nếu chỉ dùng ROI để so sánh mức độ hiệu quả của các dự án có thể đem lại kết quả sai lệch so với bản chất.

ROI chỉ tập trung vào việc đo lường chi phí và doanh thu ngắn hạn. Các khoản đầu tư dài hạn (vốn phải mất thời gian dài mới đem lại doanh thu) thường bị lờ đi trong quá trình tính toán ROI.